Коледен Календар

#20 Йохан и Неговото Писмо – Пощальонът разказва историята си

…Вратата се отвори бавно. В рамката ѝ застана старият пощальон облечен още в  онази пижама нашарена с блед спомен за едро каре. Лицето му изглеждаше още по-старо заради наболите бели косъмчета по брадата му. Той се наведе бавно и мъчително и остави чиния  и чаша на земята до рамката на вратата. „Не  лошо да закусиш.

Прочети...

Коледен Календар

#19 Йохан и Неговото Писмо – Сутрин е, а Йохан не се е прибрал

…Двата крака на мама Грета се измъкнаха от към завивките и се шмугнаха в пантофите, които чакаха своята стопанка строени до кревата. След като Грета вече беше будна и на крак, никой друг в тази къща нямаше право да остане в кревата. „Хайде, ставай Йозеф. Имаш ботуши за правене.“ Татко Йозеф се опита да се

Прочети...

Коледен Календар

#18 Йохан и Неговото Писмо – Йохан е „приет“ в сиропиталището

… Йохан не знаеше какво да отговори. Пък и да знаеше, нямаше как да отговори каквото и да е. От стрес той загубил всякаква способност да говори. В един момент беше спрял и да диша. Единственото, което можеше да прави в момента е единствено и само да гледа с широко отворени очи обитателя на изоставеното

Прочети...

Коледен Календар

#17 Йохан и Неговото Писмо – Йохан открива писмото си

… Йохан запали свещта, която си беше приготвил преди да се измъкне от дома си. Малкото пламъче освети мазето на старото сиропиталище и пред очите на Йохан се откри една доста тягостна, позахабена и прашна гледка. Котката, която показа пътя на Йохан явно не е единствената. Котките, които обитаваха това мазе не се виждаха, но

Прочети...

Коледен Календар

#16 Йохан и Неговото писмо – Йохан се промъква в старото сиропиталище

… Йохан не спираше да тича. За нула време стигна до малкото селско площадче с училището. Спря се за миг и се загледа в голямата дървена врата. Искаше да се наслади на това,как няма да премине през нея и ще подмине  пълната с класни стаи и спомени за домашни, изпити  и диктовки сграда на училището.

Прочети...